Ana Sayfa Sayılar Sipariş Linkler İletişim English
Detaylı Arama  
anakkale Seramikleri Koleksiyonu
Akmed etkinlikleri ve duyuruları hakkında bilgi almak isterseniz listemize üye olunuz.
E-Mail:
İsim:
Soyisim:
 
 
 
 
ANMED Sayı: 2003-1
 
Kinet Höyük 2002
Marie-Henriette GATES
 

İskenderun Körfezi’nde, Dörtyol / Hatay yakınındaki Kinet Höyük, Doğu Kilikya’daki en büyük Klasik Çağ öncesi yerleşmedir. Kinet, denizden yüksekliği 500 m. olan 3.3 ha genişliğinde ve 26 m. yüksekliğinde orta büyüklükte bir höyüğe sahiptir. Höyüğün kuzey ve doğusundaki, bugün ticari amaçlı bahçelerle kaplı alanda, Eskiçağ’da da yerleşim söz konusudur. Yerleşme, kendi başına, boyutları ve görüntüsü bakımından sıradan gözükmektedir; ancak yerleşmenin etrafındaki İssos Ovası, Büyük İskender’in burada İ.Ö. 333’te Pers Kralı Darius ve ordusunu yenmesinden sonra üne kavuşmuştur. Kinet’in bölgenin baskın kenti olarak, antik İssos olması mümkündür.

 Antik ve Çağdaş Bir Liman
Kinet, temel geçimini, sahip olduğu iki liman sayesinde sağlamakta olup; bunlar, kuzeydeki küçük doğal koy ve Deliçay’ın şimdi höyüğün güney tarafına kilometrelerce kaymış bulunan Eskiçağ’daki ağzıdır. Kinet böylece, kazı çalışmaları yapılmış kendisine en yakın yerleşme Al Mina (Samandağ) gibi bir nehir halicinin sol yakasını korunaklı bir liman olarak kullanarak Doğu Akdeniz’- deki diğer Hellenistik Dönem öncesi limanların örneğini takip etmiş olmaktadır. Yerleşmenin denizcilikle ilgili üstünlükleri, yakın zamanda, antik haliç limanında ve höyük ile deniz arasında, bir petrol ve doğalgaz dağıtım Şrmasının (Delta Petrol Ticaret Ürünleri A.Ş. ve BP Gaz) kurulmasıyla yeniden canlanmıştır. Bu şirketler Kinet’in Eskiçağ’daki ekonomik amacını hatırlatan kuvvetli unsurlardır.

Kinet Höyük'te On Yıldır Süren Kazılar
Kinet Höyük’te yıllık çalışmalar 1992 yılında Hatay Müzesi işbirliği ile başlamıştır; 1993’ten bu yana da bir Bilkent Üniversitesi projesi olarak Doç. Dr. Marie- Henriette Gates başkanlığında devam etmektedir. Bu on yıl Geç Neolitik’ten (İ.Ö. 6. bin yıl) Hellenistik Dönem’in sonuna kadar (İ.Ö. 1. yüzyılın ortaları) yerleşilen ve Ortaçağ’da askeri amaçlarla kısa bir süre için Haçlı limanı olarak (İ.S. 12-14 yüzyıllar) yeniden kullanı lan limanın kültürel tarihini ortaya çıkarmıştır. Bu uzun süreç içinde kazılar, höyüğün Orta Tunç, Geç Tunç (Hitit) ve Demir Çağı katmanlarına ve araştırmaları Dr. Scott Redford (Georgetown Üniversitesi. ABD) tarafından yürütülen Ortaçağ yerleşimine odaklanmıştır. Kinet’teki araştırmanın amacı, limanın değişen kültürel ve çevresel koşullara nasıl uyum sağladığını bulmak olduğundan, projenin diğer temel yönleri; bölgenin jeomorfolojik incelemesi, paleozoolojik ve paleobotanik analizi, ve en yeni çalışma olarak da, İskenderun Körfezi’nin sualtı araştırmasıdır. Bütün bu çalışmalar, disiplinler arası bir ekibi, projenin kendilerine geniş yelpazeli arkeolojik teknikler içeren bir alan çalışması sunduğu Bilkent lisans ve yüksek lisans öğrencileriyle bir araya getirmektedir.

Kinet 2002
 Buradaki buluntuların ve çanak çömleğin, Tarsus, Kıbrıs ve Batı Suriye’deki aynı dönem buluntularıyla bağlantı sını kurmak mümkündür. Batı yamaçtaki çalışmalar, taş döşemeli merkezi bir avlusu olan Demir Çağı Asur binası (İ.Ö. geç 8. yy.) ve binanın geçmişi üzerinde yürütülmüştür. Bu katmanlardaki buluntular, göğüslerini kavrayan çıplak tanrıça formundaki emsalsiz bir Şbula ve üzerinde Fenike yazısı bulunan bir saklama kabını içermektedir. Ortogonal planla yerleştirilmiş geniş avlulu evlerin bulunduğu höyüğün tepesinde ise Ortaçağ dönemi kazıları gerçekleştirilmiştir. Bu kazılarda Ortaçağ’ da yeniden kullanılan, Hellenistik Dönem’e ait, topraktan, at biçiminde kap da dahil olmak üzere, etkileyici bir çanak çömlek koleksiyonu ortaya çıkarılmı ştır. Kuzey bölgelerdeki sondajlar, bölgenin alüvyonlarla dolduğu İ.Ö. 4. yy.’da yerleşmenin bu tarafa doğru 100 m. kadar genişletildiğini göstermiştir. Ayrıca, yerleşmeden hemen içerde, denize paralel uzanan bir Roma yolu keşfedilmiştir. Roma İmparatoru Gratian (İ.S. 367-383) döneminden kalan bir bakır para, yolun inşasını ve Antakya bir Geç İmparatorluk başkenti olarak ortaya çıktığı zamana kadarki kullanımını tarihlendirecektir.

Sezonun ikinci önemli gelişmesi ise -ABD’nin cömert katkıları sayesinde- Kinet kazıları sonuçlarının ve buluntularının Hatay Müzesi’nde sergilenmesi hazırlıklarına başlamak olmuştur. Sergi çalışmaları 2003 yılı Haziran’ında tamamlanacak ve eserlerin teşhirine başlanacaktır.

Önceki Sayfa PDF belgesi olarak a Makaleyi Yazdır